Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM  
 
Ankara halkı Gökçek’e çalışmış
DİPLOMATI ŞEHİT EDEN TERÖRİST YAKALANDI
REYİZ BİZİ AFRİNE GÖTÜR DEDİ ASKERDEN
HAKAN ATİLA’DA SERBEST BIRAKILDI
AK PARTİYİ İÇİNDEN VURMAYA DEVAM EDİYORLAR


YARGITAYDAN ŞOK KARAR - GÜNCEL - Ajans 09/ Aydın Haberleri
 
YARGITAYDAN ŞOK KARAR
BU HABERİN EKLENME TARİHİ 06-07-2019 / 23-53

 

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm Guncel Haberleri  
YARGITAYDAN ŞOK KARAR

Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın "anayasayı ihlâl" değil, "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işledikleri yönünde karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, FETÖ’nün medya yapılanması davasında yargılanan Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı IIıcak’a hakkında verdiği kararını gerekçesinde çarpıcı tespitlere yer verildi. 47 sayfadan oluşan gerekçeli kararda; Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın "darbe yapılacağı hususundaki bilgilerinin mevcudiyeti sabit kabul edilse dahi, bu durumun iştirak iradesine dahil olunduğu sonucunu doğurmayacağı" belirtildi. Sanıkların medya organlarında sarf ettikleri sözler ve kaleme aldıkları yazılarla "maddi cebri" ne şekilde gerçekleştirdiklerinin izah edilemediği ifade edilen gerekçeli kararda, her iki ismin de "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesinde isabet görülmediği vurgulandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, FETÖ’nün medya yapılanması davasında yargılanan Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı IIıcak’a hakkında verdiği kararını gerekçesinde çarpıcı tespitlere yer verildi. 47 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, her iki ismin de "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesinde isabet görülmediği vurgulandı.

YARGITAY BOZDU

HaberTürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; Yargıtay, Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı IIıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozararak, iki ismin eyleminin, "Anayasa’yı ihlal suçunu" değil, "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğunu karar vermişti. Yüksek Mahkeme, Mehmet Altan’ın ise yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti. Davanın diğer sanıkları; Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bozulurken, bu isimlerin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunndan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Daire, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak tahliye taleplerinin ise reddine karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Bu çarpıcı kararın gerekçesi de belli oldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında özetle şu tespitlere yer verildi:

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇU: Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen örgütün hiyearşik yapısına dahil olan bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesine terk eden kişidir...Örgüt üyesi örgüt ile organik bağ kurup, faaliyetlerine katılmalıdır...Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir...Bir oluşuma dahil olan kişinin bu oluşumun suç işlemek amacında olduğunun bilincinde olması aranır.

>> GEREKÇELİ KARARIN TAM METNİ

ÖRGÜTE YARDIM SUÇU: İstikrar kazanmış Yargıtay uygulamaları göz önüne alındığında; suç örgütleri veya silahlı terör örgütlerine yardım suçunun ancak doğrudan kastla işlenebileceği, yardımın örgütün amacını gerçekleştirmeye hizmet etmesi gerektiği, örgüt üyelerine yapılan yardımın da örgüte yapılmış gibi kabul edilmekle birlikte örgüt üyesinin mensup olduğu örgütün bilinmesi ve bu yardımın da insani mülahazalarla deği örgütün amaçlarını gerçekleştirme gayesiyle yapılması hususunda ortak bir kanaat mevcuttur.

ANAYASAYI İHLAL SUÇU: TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen suç bir somut tehlike suçu olduğundan suçun oluşması için ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi aranmamaktadır. Bu itibarla sanığın amaca matuf eylemi ve/veya işlediği elverişli araç suç ile suçun konusu üzerinde meydana gelen somut tehlike arasında illiyet bağının bulunması gerekli ve yeterlidir... Cebir ve şiddet bu suçun unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik teşebbüsün ancak cebir ve şiddet kullanılarak, yani bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir.

DARBE YAPILACAĞINI BİLSELER DAHİ: Anılan suçların hazırlık, planlama, icra ve sonrası ile ilgili olarak örgütsel bir organizasyon içinde yer almak suretiyle aralarındaki iş bölümü gereğince iştirak iradesi kapsamında yardım eden sıfatıyla hareket ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeterli delil ikame olunamayan sanıkların kabule göre; darbeye zemin hazırlayan/kalkışmayı meşru gösteren konuşma ve makaleleri ile, örgütün nihai amacını gerçekleştirmek için düşünce, planlama, icra ve sonrası itibariyle örgütsel bir organizasyon ürünü olduğu anlaşılan kalkışma arasında illiyet bağının bulunduğunun kabulüne yasal imkan bulunmadığından, darbe yapılacağı hususundaki bilgilerinin mevcudiyeti sabit kabul edilse dahi, bu durumun iştirak iradesine dahil olunduğu sonucunu doğurmayacağı gerçeği de gözetildiğinde, Daire içtihadına da yanlış anlam yüklenerek, sanıkların medya organlarında sarf ettikleri sözler ve kaleme aldıkları yazılarla "maddi cebri" ne şekilde gerçekleştirdiklerini izahtan eksik, hukuki olmayan gerekçe ile yazılı olduğu şekilde anayasayı ihlal suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

MEHMET ALTAN DEĞERLENDİRMESİ: Özellikle gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilen konuşma ve makaleler dışında kalan, FETÖ/ Silahlı Terör Örgütünün medya yapılanması ve üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin tarihi ve aksi kanıtlanamayan,  hayatm olağan akışına uygun düşen savunmaya göre içeriğinin, ikametinde F serisi 1 Dolar bulundurmasının, örgüt liderinin talimatı ile işlem yapıldığı tespit edilemeyen örgüte müzahir Bankasya nezdindeki mutad hesap hareketlerinin ve münhasıran örgüt mensuplarınca gizliliğin temini için kullanılan Bylock üzerinden görüşen üçüncü şahısların mesaj içeriklerinde adının geçmesinin, mesaj muhtevası da gözetildiğinde müsnet suçlar ve/veya silahlı terör örgütüne üye olmak,örgüt adına suç işlemek ya da hiyararşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarının işlendiğine dair yeterli ve inandırıcı delil niteliği taşımadığı da gözetilerek sanığın 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince ispat edilemeyen müsnet suçlardan beraatine...

NAZLI ILICAK VE AHMET ALTAN DEĞERLENDİRMESİ: FETÖ/PDY’nin hiyerarşik yapısına organik bağla dahil olup, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren faaliyetleri nedeniyle anılan örgütün üyesi oldukları yönünde iddia ve kabul bulunmayan, dosyada buna dair her hangi bir delile de rastlanmayan ve esas itibariyle kamuoyunca da tanınan siyasi-ideolojik kimlikleri itibariyle savunmaları hayatın olağan akışına uygun düşen gazeteci sanıklar Ahmet Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, gazetecilik faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri makale ve konuşmalarının eleştiri içeren muhtevasından ayrık olarak, önce dini bir kült, ardından bir terör örgütüne dönüşen, amaca ulaşmak için her yolu mubah gören fakat sözde meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda ise hukuktan aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar alenen kriminalize olmamaya çalışan FETÖ/PDY’nin eğitim öğretim faaliyetleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, yerel ve uluslararası ticari işletmeler, basın-yayın ve medya organları gibi legal yapılar ve Abant Toplantıları, Türkçe olimpiyatları benzeri prestijli organizasyonlar üzerinden oluşturulan sempatizan halkasından insan ve maddi kaynak devşirdiğinin açıklığa kavuşmuş olması da gözetildiğinde, nihai amacı anayasal düzeni değiştirmek olarak belirginleşen ve bu maksatla devletin silahlı kuvvetlerine sızan mensuplarınca silahlı bir kalkışma/darbe gerçekleştirme ihtimaline kuvvetle muhtemel olarak görüldüğü bir dönemde örgütün, anayasal düzene karşı icra edeceği kalkışma öncesindeki sürece mutad siyasi muhalefet görüntüsü vermeye çalışmak ve örgütün sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini korumak amacına hizmet eder mahiyetteki, gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi de mümkün olmayan sübut bulan eylemleri terör örgütüne yardım etmek suçunu oluşturmaktadır. Hukuki Haber


YARGITAYDAN ŞOK KARAR : Google'da Ara
YARGITAYDAN ŞOK KARAR


 
 
Bu Haberi Arkadaşıma Gönder :
 
Adınız / Soyadınız :
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
        GÜNCEL

  ANKARA HALKI GÖKÇEK’E ÇALIŞMIŞ


         Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden İstifa etmek zorunda kalan Melih Gökçek şimdi de 1.7 milyon TL ödenerek kiralanan ve

  DİPLOMATI ŞEHİT EDEN TERÖRİST YAKALANDI


         Erbil’de diplomatımızı şehit eden teröristlerden birisi daha yakalandı! Erbil’de Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı

 
           ..
 
TÜM YAZARLARAydın Hava Durumu

Pazar Sıcak Sıcak 38°C 22°C

Pazartesi Sıcak Sıcak 40°C 23°C

Salı Sıcak Sıcak 39°C 23°C           YORUMLAR
AYŞE SUNA

     TÜRKİYE Kendi kendine yetebilen bir kaç ülke iken saman ithal eden hale geldi. Ülkemizde yapılan güzel ...

ZİYARETÇİ

     Sayın Yazar düşüncelerine imzamı atıyorum. Sesimizi duyuran dillendiren sizlere minnettarım. Suriyelilerin Türkiyeye getirilmesi bir proje mi. ...

AYŞE SUNA

     TÜRKİYE Kendi kendine yetebilen bir kaç ülke iken saman ithal eden hale geldi. Ülkemizde yapılan güzel ...

YILMAZ DEMİR ÖZÇELİK

     Siyaset DUY artık, Genel Kurmay DUY Artık, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü DUY artık LÜTFEN ...

ASTO

     Aydında Güzel şeyler Oluyor. Değerli Rektörümüzün yeni misyonu ADÜ yü şaha kaldırdı. Yıllardır bu araziler boş ...

SENEM BOZKURT

     Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesini bir Aydınlı olarak çok bilmiyoruz. Yönetimi kutlar başarılar dilerim. Ülkemizde Ziraat ...


           ANKET
BAŞKANLIK SİSTEMİNİ NASIL BULUYORSUNUZ?
% 0 √ Toplam : 0 - Başarı Buluyorum.
% 34 √ Toplam : 10 - Başarısız Buluyorum.
% 7 √ Toplam : 2 - Revizyon Gerekir
% 60 √ Toplam : 18 - Parlamenter Sisteme dönülmeli.
   

TRT Spor HaberlerGÜNCEL   SİYASET   EKONOMİ   AYDIN   SAĞLIK   MAGAZİN   SPOR   LEZZETLERİMİZ  
KÜLTÜR/SANAT   ÇEVRE   KAMPANYALAR   kampanyalar   YAZAR GİRİŞİ   SİVİL TOPLUM   EĞİTİM   HABER VİDEOLARI  
FİLM FRAGMANLARI   KOMİK VİDEOLAR   VİDEO  

RSS © 2012 Ajans 09/ Aydın Haberleri Sitesi
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim