Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM  
 
AOÇ İHALESİ ANKARA BELEDİYESİ KAZANDI
MHP’DE DEPREM
AK PARTİ MYKY TOPLANDI
RIZA KAYAALP 4.KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
KILIÇDAROĞLU ERKEN SEÇİM UYARISI YAPTI


YSK GEREKÇELİ KARARI YAYINLADI - GÜNCEL - Ajans 09/ Aydın Haberleri
 
YSK GEREKÇELİ KARARI YAYINLADI
BU HABERİN EKLENME TARİHİ 22-05-2019 / 23-28

 

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm Guncel Haberleri  
YSK GEREKÇELİ KARARI YAYINLADI


Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı seçimini iptal etmesinin gerekçeli kararını açıkladı.

YSK, 6 Mayıs 2019 tarihinde İBB’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimleri iptal etmişti.

İşte YSK’nın büyük tepki çeken İstanbul kararının gerekçesi

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
 Karar No : 4219
 
7
 
yazılı 8 geçersiz, 2325 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2326 numaralısandık sonuç tutanağında yazılı 14 oy pusulası, 2391 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı4 adet geçersiz oy pusulası olmak üzere 34 oy pusulasının kayıp olduğu, kayıp olan oy pusulalarının Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulunca tutulan tutanakla tespit edildiği, bu durumunilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin denetlenebilirliğini ortadan kaldırdığı, seçim güvenliğiaçısından seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği,
4.6) Oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işle
nen oy
sayılarının arasında hatalar olduğu,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirmetutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayılarıarasında ciddi bir farkın oluştuğunun görüldüğü, bu farkın oluşmasının sebebinin, sandıkkurullarının gerek oy verme esnasında yaptığı hatalı işlemler gerekse de oy sayımı sonrasındausulsüz ve hatalı olarak düzenlenen tutanakların olduğu, 298 sayılı Kanunun 98 ve 100.maddelerine göre, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oyların toplamı, geçerli oy pusulalarının toplamına eşit olması gerektiği, geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersizsayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının, oy kullanan seçmenlerin toplamsayısına eşit olması gerektiği, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan BüyükşehirBelediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31.280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı iletutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18.174 sandıkta kanunun aradığıeşitliklerin sağlanmış olduğu, buna karşın 14.410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıklarınolduğu ve eşitliğin sağlanamadığının görüldüğü,Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan 12.410 sandıktakisonuç tutanakları incelendiğinde,10.418 sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarınıntoplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının oy kullananseçmenlerin toplam sayısından eksik (16.505 oy pusulası) olduğunun görüldüğü, 1.992sandıkta ise siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oyların toplamı ile geçersizsayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamının oy kullanan seçmenlerin toplamsayısından (8.811) fazla olduğu, bu durumun ise bir kısım seçmene fazla oy pusulasıverilmesinden kaynaklanmış olabileceği,Oysa ki 298 sayılı Kanunun 86. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, bir seçmen aynıseçim türü için birden fazla oy kullanamayacağı, bu şekilde sandık kurullarının hataları veyanlış işlemleri sonucu meydana gelen eksik veya fazla oy sayısı 25.313 olup, seçimlerinsonucunu doğrudan etkilediği,
4.7) 298 sayılı Kanuna aykırı olarak, kısıtlılar tarafından veya ölü seçmenleradına kullanılmış oylar ve mükerrer seçmenler olduğu,
A)
 
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıseçimlerinde Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak olan kısıtlı, ölü, tutukluve hükümlü olanların yerine oy kullanıldığı, bu kişilerle ilgili resmi kayıt tutan ilgili kamukurumlarına yazı yazılarak gerçeğin tespit edilmesi gerektiği, yapılan tespitlere göre;2.732 adet oy kullanan kısıtlı seçmenin,1.229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmenin,
 
 T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
 Karar No : 4219
 
8
 
10.290
 
adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmenin,5.287 adet hem İstanbul seçmen listesinde hem de hükümlü seçmenin,236 adet İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmenin,kayıtları tespit edildiği, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine, yerleşim yerlerinde oykullanılıp kullanılmadığı seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir husus olduğu,Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların 19.774 olduğu, bu oyların hangi adayaverildiğinin belirlenmesinin “GİZLİ OY” ilkesi gereğince fiilen olanaksız olduğu, ayrıcaYüksek Seçim Kurulunun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçesi ile ilgili itirazdosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oykullandığına dair başlatılan idari soruşturmaların devam ettiği,Söz konusu sahte seçmen kaydetme işinin kesinlikle normal bir seçmen nakli ve
 
yerleşim yeri adres değişikliği olmadığı, tüm usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyietkilediğinin tahkikat dosyası ile ortaya çıktığı,Diğer bir önemli tespitin ise mahkeme kararları ile kısıtlı olduğu tespit edilen 2.308kişi dışında kalan zihinsel engelli bulunan 18 yaş ve üstü 21.782
 
kişinin seçmen listelerindeyer aldığı, zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerindenraporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli olduklarının tespit edildiği,Mahkeme kararları ile kısıtlı olduğunu tespit edilen 424 kişinin dışında kalan 21.358kişinin
 
seçmen listelerinde yer aldığı, bu kişilerin kısıtlı olması sebebiyle oy kullanmamasınıngerektiği, İstanbul genelinde oy kullanan 21.358 kısıtlının mahkeme kararlarının ilgili kurumve kuruluşlar ile Türkiye genelindeki tüm Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorularak tespitedilmesi ve oy kullanıp kullanmadıklarının da birlikte değerlendirilmesinin gerektiği,On binlerce zihinsel engelli kişinin İstanbul seçmen listesinde kaydının var olması vesandıklarda oy kullanması nedeni ile seçmen iradesinin doğrudan sandığa yansımasıkonusunda kamuoyunda ciddi şüpheler oluştuğu,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oyfarkının 13.742 olduğu düşünülürse, on binlerce zihinsel engellinin oy kullandığı buseçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılmaması nedeninin bile başlı başına seçimin yenilenmesini gerektirdiği,
B) Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanmaması gereken kamuhizmetinden yasaklı olanların 31 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan BüyükşehirBelediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullandığı,
6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerine İlişkin Kanun HükmündeKararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında;“Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez,doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim, tasfiye kurulüyeliği vs. görevleri sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamugörevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.”
 
 T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
 Karar No : 4219
 
9
 
7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler alınması Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 1. maddesindeaynen, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veyailtisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişilerin kamu görevinden başka bir işleme gerek kalmadan çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligatyapılamaz.
 
Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkûmiyet kararıaranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilatayeniden kabul edilemezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veyadolaylı olarak görevlendirilemezler…
 
hükümlerinin yer aldığı, Kanunkoyucunun amacının bu kişileri Kamu Hizmetindenyasaklı hale getirdiğinin açık olduğu, keza seçilme yeterliliği yönünden Danıştay 8.Dairesinin E:2017/5427, K:2017/7088 sayılı kararında, emekli personel hakkında kamuhizmetinden yasaklama kararı verildiği ve bu durumda olup, mahalli idare organlarındakiüyeliklere seçilenlerin seçilme yeterliğini kaybetmiş olduğunun açık olduğunun belirtildiği,yine, benzer konuda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/2/2018 tarihli,2018/580 Esas, 2018/552 Karar sayılı kararı ile kamu haklarından yasaklı olduğu ilerisürülerek meclis üyeliği düşürülmesi istenilen İ.B.’nin seçilme yeterliğini kaybedipkaybetmediğine ilişkin inceleme ve tespitinin Danıştay tarafından yapılmasında hukukaaykırılık bulunmadığının belirtildiği,298 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan “Kamu Hizmetinden Yasaklılar”hükmünün aynı şekilde 2839 sayılı Kanunun 11. maddesinin (d) fıkrasında da yer aldığı,Bu yasal hükümlere istinaden ve yukarıda belirtilen Danıştay kararlarına da uygunolarak, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye başkanlığını kazanan adaylardan kamugörevinden çıkarılanların mahkûmiyet kararı
 
aramaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdamedilemeyecekleri gözetilerek mazbataların ikinci sıradaki seçilme şartlarına haiz en çok oyalan adaya verilmesi gerektiğine karar verildiği,OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesinin Mart 2018’de kanunlaştığı, bu bakımdanOHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi değil artık Kanun’un söz konusu olduğu, bu bakımdanOHAL KHK’larındaki hükümlerin geçici olması, OHAL kalktıktan sonra uygulanmıyorolması gibi hususların ortadan kalktığı, yani OHAL KHK’larında yer alan “mahkûmiyetkararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinden istihdam edilemezler” hükmünün kanunhükmü olduğu,15 Temmuz 2016 öncesi kamu hizmetinden yasaklılık ancak ve sadece Kanunlaolduğu, OHAL KHK’ları sonrası, özellikle bu KHK’ların kanunlaşmasından sonra yeni birdurumun ortaya çıktığı, Kanunla bazı kişiler için kamu hizmetinden yasaklılık hükmününgetirildiği, Kanunla bazı kişilerin kamu hizmetinden yasaklanmasını yeterli bulmayıp, bukişiler için ayrıca mahkeme kararlarıyla kamu hizmetinden yasaklanmalarını aramanın hukukmantığına aykırı olduğu, açık bir kanun hükmünü yok saymanın, mahkeme kararını aynıkonudaki açık bir kanun hükmünden üstün tutmak olduğu, daha da önemli olan kanunun böyle bir ihtimali tamamen bertaraf etmek için mahkûmiyet kararı aranmaksızın
 
diye teyiden bir ibare sevk ettiği, yani bazı kişiler için kanunla kamu hizmetinden yasaklılık hükmününgetirildiği, ayrıca bunun için bir mahkûmiyet kararı gerektirmeyeceğinin de tasrih edildiği,
 
 T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
 Karar No : 4219
 
10
 
Anayasanın 67. maddesinin dördüncü fıkrası ve 298 sayılı Kanunun 8. maddesiuyarınca, kamu hizmetinden yasaklı olan 14.591
 
kişinin İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanlığı seçiminde oy kullandığı, ayrıca kamu görevlisi sıfatını taşımamasına rağmen 6749sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında kamu hizmetinden yasaklı olanların da olduğu, bu durumda olan 121 kişinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı,Dolayısıyla kamu hizmetinden yasaklı hale getirilen kişilerin 31 Mart 2019 tarihindeyapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmış oldukları ve seçimsonucunu doğrudan etkilediklerinin açık olduğu,
4.8) Sandık kurullarının oluşumuna dair 298 sayılı Kanuna aykırı işlemleryapıldığı,
298 sayılı Kanunun 21, 22 ve 23. maddeleri uyarınca, sandık kurulu başkanlığıgörevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esasının getirildiği, söz konusuKanunda sandık kurulu başkanının belirlenmesine dair getirilen ayrıntılı şekil ve usulkurallarının bu işlemlerde keyfiliği önlemek ve seçimin düzeni ve dürüstlüğünü sağlamak 
 
amacına yönelik olduğunun açık olduğu, Kanunun sandık kurulu başkanının kamu görevlileriarasından belirlenmesini şart koştuğu, ilçe seçim kurulu başkanının bu görevlendirmede birtakdir hakkının olmadığı, bu hükmün kamu düzenine ilişkin emredici bir hüküm olduğu,Sandık kurulu başkanı ve memur üyenin kanunda belirlenmiş olan usulde atanmasıkaidesinin temelindeki mantığın, asli vazifesi yargısal bir işlem yapmak olan bu kurulun bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması olduğu, dolayısıyla ilçe seçim kurulu başkanıtarafından kamu görevlisi olmayan bir kişinin sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarakgörevlendirilmesinin Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi, o ilçede görev yapmayan birkamu görevlisinin dahi sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesininkanunen mümkün olmadığı,
 
Sonuç olarak, 31.280 sandık başkanının 6.539’unun
 
kamu görevlisi olmayanlarınarasından, 31.280 sandık kurulu memur üyesinin, 13.084’ünün
 
kamu görevlisi olmayanlararasından belirlenmekle, toplamda 62.560
 
sandık başkanı ve memur üyenin 19.623’ünün
 
kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği, il ve ilçe dışından görevlendirilmeleryapıldığı, sivil, askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği vegörev verildiğinin tespit edildiği,Ayrıca, ilk etapta tespit edilen KHK ile kamu görevinden çıkartılan ve kamuhizmetinden yasaklanmış olan 12 kişinin ise sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memurüye olarak görev ifa ettiklerinin tespit edildiği, yapılacak araştırmalarla bu sayının
 
daha daartacağını düşündükleri,Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle; oy verme esnasındasandık başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış yönlendirildiği, İstanbul BüyükşehirBelediyesi Seçimine ait oy pusulalarının seçmene eksik veya fazla verildiği, oy sayımında partiler arasında kaydırmalar ve yanlış işlemler yapıldığı, oy sayım döküm cetveli ve sandıksonuç tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı ve torba içerisinde bulunamadığı gibidurumların ortaya çıkmasına sebebiyet verildiği,
 
Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının8.865.262
 
iken ilçe belediye başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.851.159
 
olduğuve aradaki farkın 14.103 olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oy
 
 T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
 Karar No : 4219
 11
sayısının 314.243
 
iken, ilçe belediye başkanlığı için geçersiz oy sayısının 282.566
 
olduğu,aradaki farkın 31.677
 
olduğu, bu hususun sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik oy pusulası verilmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyduğu,Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin Yüksek Seçim Kurulutarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerektiği,Bu tespitlere göre kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulumemur üyeliği görevlendirilmeleri esasen tam kanunsuzluk olduğu, dolayısıyla sandıklardayapılan tüm seçim iş ve işlemlerinin yok hükmünde olduğu,
5) 298 sayılı Kanunun 112/5 maddesi kapsamında delil durumunundeğerlendirilmesi ile ilgili olarak,
298 sayılı Kanun’un 112. maddesinde, itirazlarda delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, bu delili seçim kurulunun temin edeceği, buna göre itirazcı tarafından hukuken elde edilmesi mümkün olmayan delillerin hangi resmimakamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, sandık kurulu tutanakları,oylar ve zarflar, sandık tutanak defterleri, sayım ve döküm cetvellerinin aslının ilçe seçimkurullarınca muhafaza edildiği, bunların örneklerinin herhangi bir şekilde siyasi partilereverilmesinin de kanunen mümkün olmadığı,
6 ) Genel olarak;
Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere; 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılanBüyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde,
 
a) Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların veoyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde, sandıksonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandıksonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler, b) Kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları,c) İlçe seçim kurullarınca, 298 sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandıkkurulu başkan ve üye atamaları,d) Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oykullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölüolan seçmenler yerine başkaları tarafından oy kullanılmış olması,e) Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıpkullanmadığının tespit edilememesi,f) Torbalarda bulunmayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle,İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300.000 oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesinolarak belirlenmesine hukuken imkân bulunmadığı, ayrıca tüm bu hata ve usulsüzlüklerinsehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını gösterdiği,Bu nedenlerle, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir BelediyeBaşkanlığı Seçimlerinde oluşan “seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve

YSK GEREKÇELİ KARARI YAYINLADI : Google'da Ara
YSK GEREKÇELİ KARARI YAYINLADI


 
 
Bu Haberi Arkadaşıma Gönder :
 
Adınız / Soyadınız :
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
YORUMLAR
 Eren Efe 23:42 - 22.05.2019

        YSK Kendi kendini eleştirmiş Kararın SİYASİ Olduğunu gerekçesinde belirtmiş. Yıldırım ve Erdoğanın Çünkü Çaldılar söyleminide yalanladılar.

   
        GÜNCEL

  HAMANEY: AMERİKA İLE HİÇ BİR


         İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika’nın azami baskı politikası İran milleti açısından beş para etmediğini, Amerika ile hiç bir dü

  SURİYEDEN YPG’Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ


         Suriye Dışişleri Bakanlığından ilk defa Suriyenin üçte birini işgalinde tutan YPG terör örgütünü terör örgütü

 
           ..
 
TÜM YAZARLARAydın Hava Durumu

Pazartesi Az Bulutlu Az Bulutlu 30°C 14°C

Salı Kuvvetli Sağanak Kuvvetli Sağanak 30°C 17°C

Çarşamba Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 27°C 17°C           YORUMLAR
SELİN AKAR

     Ülkemizin böyle Akademik ünvanlı öncülere ihtiyacı var. Kayıp annelerine ülkemizin her kesimi destek vermelidir. Her b..a ...

HASAN ALİ YILMAZ

     Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yaptığınız toplum için çok değerli. Ekip harika gözüküyor..... ...

VELİ TİRYAKİ

     Ülkemizde Teröre insan kaynağını kesecek olan yine bölgenin insanlarıdır. Kayıp annelerinin bu insanca cansiparene mücadelesine Üniversite ...

CENK ÇAYIRLI

     Değerli hocam yaptığınız açıklma o kadar önemli ki Ülkemizde deve kuşu misali başlarını kuma gömüp susanlara ...

ERDEM TUNÇ

     Bakan Pakdemirli ağzından baklayı kaçırdı. Basın açıklamasında Türk Hava Kurumu Chp ile işbirliği içinde deyiverdi. ...

SELİN SEVER

     Sayın Bakan TSK nın ve THK nın uçaklarını yaşlı diye kiralamadığınızı söylüyorsunuz. Acaba Rus Helikopterlerin 60 ...


           ANKET
Önümüzdeki Süreçte Bir Erken Seçim Bekliyormusunuz.?
% 69 √ Toplam : 20 - 1- Evet Bekliyorum
% 25 √ Toplam : 7 - 2- Hayır Zamanında Yapılır
% 7 √ Toplam : 2 - 3-Fikrim Yok
   

TRT Spor HaberlerGÜNCEL   SİYASET   EKONOMİ   AYDIN   SAĞLIK   MAGAZİN   SPOR   LEZZETLERİMİZ  
KÜLTÜR/SANAT   ÇEVRE   KAMPANYALAR   kampanyalar   YAZAR GİRİŞİ   SİVİL TOPLUM   EĞİTİM   HABER VİDEOLARI  
FİLM FRAGMANLARI   KOMİK VİDEOLAR   VİDEO  

RSS © 2012 Ajans 09/ Aydın Haberleri Sitesi
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim