www.ocianews.com/ bedava bahis bahis siteleri
Bugun...Kan Emiciler Kaybedecek, Hiç Bir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek.

CHP Sözcüsü Öztrak, önümüzdeki seçimde hak, hukuk ve adalet mücadelesini iktidarla taçlandıracaklarını belirterek, “Önümüzdeki seçimde kaybeden keyfi yönetim anlayışı olacak. Kaybeden, tek adam şahsım rejimi olacak. Kaybeden, milletin aşına, işine göz diken, kan emiciler ve beşli çeteler olacak. Bizim yönetimimizde kral değil, kural olacak. Herkes önünü görecek. Yarınını planlayabilecek. Geleceğinden emin olacak. Aşını, işini büyütebilecek. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek.

facebook-paylas
Tarih: 18-09-2023 22:53

Kan Emiciler Kaybedecek, Hiç Bir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

DEVLET YÖNETİMİNDE VE EKONOMİDE İÇ İÇE GEÇMİŞ KRİZLER

Ülkemiz, 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet, 77 yıllık çok partili demokrasi tarihimizin en buhranlı günlerinden geçiyor. Hem devlet yönetiminde hem de ekonomide derin ve iç içe geçmiş krizler yaşıyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi, devlet yönetimindeki krizi daha da görünür kıldı. İnsanlarımız 48 saat boyunca, enkazın altında bir başına kaldı. Afet dendiğinde, ilk akla gelen kurumlarımız, seferber edilmedi. Askerlerimiz enkazın başına ilk anda gidemedi. Kızılay, depremde çadır kurmak yerine, çadır satmakla meşgul oldu. 50 bin yurttaşımızı kaybettik.

DEPREMİN MALİYETİ 126 MİLYAR DOLAR

Deprem sadece beşerî değil çok ciddi maddi kayıplara da neden oldu. Bizim hesaplarımıza göre depremin ülkemize faturası beşeri sermaye kaybı dahil 126 milyar dolar. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göreyse 104 milyar dolarlık bir maddi kaybımız var.

UCUBE SİSTEM BU DURUMUN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ

20 yıllık yönetimin devlette yaptığı tahribat doymak bilmeyen rant iştahı milletimizin can güvenliğini bitirdi. Çok ama çok yorulduk. Ülke olarak bir nefeslenmeye rahatlamaya çok ihtiyacımız var. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yüz yıl önce İzmir İktisat Kongresi’nde söylediği gibi “Milletin uğradığı bu üzücü durumun bu düşkünlüğün sebeplerini arayacak olursak bunu doğrudan doğruya devlet kavramında buluyoruz.” Bugün içinde bulunduğumuz durumun en önemli nedenlerinden biri de adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube bir sistemin devlet yönetiminde neden olduğu ağır krizdir.

ÜLKEMİZİ BU KRİZDEN ÇEKİP ÇIKARACAĞIZ

Bundan ülkemizi çekip çıkaracak Millet İttifakı’nı meydana getiren altı siyasi partinin hazırladığı somut hedefleri, reformları, politikaları ve projeleri içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni 30 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuna açıkladık. Bugün de burada sizlerin huzurunda bu politikaları ana hatlarıyla ele alacağız.

KURAL TANIMAZLIĞI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Kontrolsüz güç, güç değil felakettir. Milletimiz bunu keyfi, kural tanımaz bir yönetim altında yaşayarak gördü. Onun için Millet İttifakı olarak kural tanımaz bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden özgürlükçü, demokratik, adil, ‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme’ hızla geçmeyi amaçlıyoruz. Onun için biz etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Yapacağımız yasama reformuyla Meclis’in faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak, yeni bir meclis içtüzüğü hazırlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Tarafı olduğumuz milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece TBMM’de olmasını anayasal güvence altına alacağız. Meclis’in yürütme organını millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Bütçe hakkı TBMM’nin devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olacak. Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Komisyon başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek. Bir yasama yılında en az 20 gün Meclis’te gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme yapılması imkânını getireceğiz.

CUMHURBAŞKANI 7 YIL İÇİN VE SADECE 1 DÖNEM SEÇİLECEK

Yürütme reformuyla cumhurbaşkanının yedi yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin değil 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı, bakanları yönetimde etkili hale getireceğiz. Yönetimde istikrarı sağlayacak önlemleri alacağız.

TAZMİNATI, TAZMİNATA NEDEN OLAN HAKİM VE SAVCILAR ÖDEYECEK

Yargı reformuyla, bağımsız ve tarafsız bir yargı için Hâkimler Ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız. Yerine, hâkimler kurulu ve savcılar kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve müsteşarı, Hâkimler Kurulu’nda yer almayacak. Hâkimler, idari görevleri bakımdan Adalet Bakanlığı’na bağlı olmayacak. Özel yargılama usullerine özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Görevini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararına yol açan hâkimlere ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız. Ceza yargılamalarında duruşma salonlarında ‘silahların eşitliği ilkesine’ uygun olarak iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız. Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz.

KAPATMA DAVALARINDA TBMM’NİN İZNİ ZORUNLU OLACAK

Anayasa Mahkemesi üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin TBMM’ye en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Yurtdışında mukim yurttaşlarımızın Meclis’te doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Hürriyetin esas, sınırlamanın ise istisna olduğunu anayasayla açıkça düzenleyeceğiz.

BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

YENİ BAKANLIKLAR

Kamu yönetimini; eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk, etkililik, şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz. Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazine’yi, Maliye Bakanlığı’ndan ayıracağız. Ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve afet yönetimi, bilişim ve yenilikçilik bakanlıklarını kuracağız. Siyasi hüviyetteki bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız. Artık tüm Türkiye pilav yapabilmek için plan gerektiğini anladı. Bunun için Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı kuracağız.

SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK

Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Seçimle gelenin, seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Belediyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız. Muhtarlık Temel Kanunu’nu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Liyakat ve eşitlik ilkelerini hâkim kılacağız. Şeffaflığı sağlayacağız.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET SUÇLARINDA ZAMAN AŞIMI VE AF OLMAYACAK

Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını arttıracağız. Kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaletini sağlayacağız. Bir diğer reform alanımız; yolsuzlukla mücadele. TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız, zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacak.

YURT DIŞINA KAÇIRDIKLARI MALVARLIKLARINI GERİ GETİRECEĞİZ

Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız. Bu milletten gasp edilen 418 milyar doları mutlaka ama mutlaka milletimize geri vereceğiz. Ekşi yiyenlerden, hesabı sorulacak. Yaptıkları, yapanın yanına asla kar kalmayacak. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru inceleyeceğiz. Vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız. Terörizmin finansmanı, rüşvet, yolsuzluk., insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve diğer kara para faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edeceğiz.

ÜLKEMİZİ GRİ LİSTE AYIBINDAN KURTARACAĞIZ

Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklama aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına getireceğiz. Siyasi etik yasasını çıkaracağız. Milletvekillerinin, bakanların, siyasi parti genel merkez yöneticilerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunmalarını engelleyeceğiz. Akraba, eş, dost veya tanıdıklarını kayırmalarına, ayrımcılığa son vereceğiz. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız.

TÜRKİYE’Yİ ÖNCE FERAHA SONRA REFAHA KAVUŞTURACAĞIZ

Ülkemizi önce feraha çıkaracak, sonra refaha erdirecek politikaların yer aldığı Ortak Politikalar Mutabakat Metninin özgürlük, demokrasi, hukuk, adalet, iyi yönetim, liyakat ve yolsuzlukla mücadele bölümleri özetle bu şekildedir.

KAN EMİCİLER KAYBEDECEK, HİÇ BİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK

Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi, hep birlikte iktidarla taçlandıracağız. Önümüzdeki seçimde kaybeden keyfi yönetim anlayışı olacak. Kaybeden, tek adam şahsım rejimi olacak. Kaybeden, milletin aşına, işine göz diken, kan emiciler ve beşli çeteler olacak. Bizim yönetimimizde kral değil, kural olacak. Herkes önünü görecek. Yarınını planlayabilecek. Geleceğinden emin olacak. Aşını, işini büyütebilecek. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek. Üreteceğiz, kazanacağız. Kazancımızı da hakça paylaşacağız.

AYNI 100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ

Aynı bundan yüz yıl önce olduğu gibi, hem ülkemizde, hem de dünyada, derin bir alt üst oluş sürecindeyiz. Bu süreçte karşımıza çıkan sorunlara hep birlikte, yerli ve milli çözümler arıyoruz. Çözüm arayışlarımız katkıda bulanacak bu tarihi kongrede ekonomiyi meydana getiren paydaşların temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarıyla bilim insanlarıyla bir aradayız. Bu birlik bize güç veriyor, önümüzde yeni ufuklar açıyor.

 Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 3 3 0 0 5 1 9 +4
2 Konyaspor 4 2 0 2 5 2 8 +3
3 Galatasaray 3 2 0 1 5 0 7 +5
4 Beşiktaş 3 2 0 1 4 1 7 +3
5 Çaykur Rizespor 4 2 1 1 5 4 7 +1
6 Hatayspor 4 1 0 3 8 4 6 +4
7 Trabzonspor 4 2 2 0 8 6 6 +2
8 Alanyaspor 4 1 0 3 3 1 6 +2
9 Kayserispor 4 1 0 3 4 3 6 +1
10 Adana Demirspor 3 1 0 2 6 5 5 +1
11 Sivasspor 4 1 1 2 5 5 5 0
12 Kasımpaşa 4 1 1 2 5 8 5 -3
13 Fatih Karagümrük 4 1 2 1 3 3 4 0
14 Antalyaspor 4 0 1 3 3 4 3 -1
15 Pendikspor 4 0 1 3 4 8 3 -4
16 İstanbulspor 2 0 0 2 2 2 2 0
17 MKE Ankaragücü 4 0 2 2 4 6 2 -2
18 Samsunspor 3 0 2 1 2 5 1 -3
19 Başakşehir FK 3 0 3 0 0 5 0 -5
20 Gaziantep FK 4 0 4 0 2 10 0 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 4 4 0 0 11 1 12 +10
2 Manisa FK 4 3 0 1 8 1 10 +7
3 Gençlerbirliği 4 3 0 1 4 1 10 +3
4 Bandırmaspor 4 2 0 2 5 2 8 +3
5 Şanlıurfaspor 4 2 0 2 5 3 8 +2
6 Bodrumspor 4 2 1 1 5 1 7 +4
7 Çorum FK 4 2 2 0 5 4 6 +1
8 Kocaelispor 4 2 2 0 5 6 6 -1
9 Keçiörengücü 4 1 1 2 1 1 5 0
10 Sakaryaspor 4 1 1 2 3 4 5 -1
11 Göztepe 4 1 2 1 2 3 4 -1
12 Erzurumspor FK 4 0 1 3 2 3 3 -1
13 Altay 4 1 3 0 4 6 3 -2
14 Adanaspor 4 1 3 0 3 5 3 -2
15 Giresunspor 4 1 3 0 3 5 3 -2
16 Boluspor 4 0 1 3 1 3 3 -2
17 Ümraniyespor 4 0 2 2 2 7 2 -5
18 Tuzlaspor 4 0 4 0 0 13 0 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 3 3 0 0 8 1 9 +7
2 Van Spor FK 3 3 0 0 5 1 9 +4
3 Nazilli Belediyespor 3 3 0 0 6 3 9 +3
4 Diyarbekir Spor 3 2 0 1 4 2 7 +2
5 Ankaraspor 3 2 1 0 4 2 6 +2
6 1461 Trabzon FK 2 1 0 1 2 0 4 +2
7 Bursaspor 3 1 1 1 3 3 4 0
8 Hes İlaç Afyonspor 3 1 1 1 3 3 4 0
9 Bucaspor 1928 3 1 1 1 2 2 4 0
10 Karacabey Belediye Spor 3 1 2 0 3 3 3 0
11 Yeni Mersin İdman Yurdu 3 0 0 3 2 2 3 0
12 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 1 2 0 2 3 3 -1
13 Serik Belediyespor 3 1 2 0 1 3 3 -2
14 Ankara Demirspor 3 1 2 0 3 6 3 -3
15 Kırşehir Futbol SK 3 0 1 2 3 5 2 -2
16 Adıyaman FK 3 0 2 1 2 4 1 -2
17 Kırklarelispor 3 0 2 1 1 6 1 -5
18 Altınordu 2 0 2 0 3 5 0 -2
19 Zonguldak Kömürspor 2 0 2 0 0 3 0 -3
Takım O G M B A Y P AV
1 Mardin 1969 Spor 1 1 0 0 4 0 3 +4
2 Tarsus İdman Yurdu 1 1 0 0 3 2 3 +1
3 Aliağa Futbol A.Ş. 1 0 0 1 1 1 1 0
4 Artvin Hopaspor 1 0 0 1 1 1 1 0
5 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 0 0 1 1 1 1 0
6 Edirnespor 1 0 0 1 1 1 1 0
7 Gümüşhanespor 1 0 0 1 1 1 1 0
8 İnegöl Kafkas GK 1 0 0 1 1 1 1 0
9 K.Çekmece Sinopspor 1 0 0 1 1 1 1 0
10 Kepezspor FAŞ 1 0 0 1 1 1 1 0
11 Malatya Arguvanspor 1 0 0 1 0 0 1 0
12 52 Orduspor FK 1 0 0 1 0 0 1 0
13 Kırıkkalegücü FK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Talasgücü Belediyespor 1 0 1 0 2 3 0 -1
15 Karabük İdmanyurdu Spor 1 0 1 0 0 4 0 -4
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/09/2023 Kayserispor vs Gaziantep FK
 16/09/2023 Konyaspor vs Çaykur Rizespor
 16/09/2023 Adana Demirspor vs Pendikspor
 16/09/2023 Galatasaray vs Samsunspor
 17/09/2023 Fenerbahçe vs Antalyaspor
 17/09/2023 İstanbulspor vs Başakşehir FK
 17/09/2023 Alanyaspor vs Kasımpaşa
 17/09/2023 Trabzonspor vs Beşiktaş
 18/09/2023 Fatih Karagümrük vs Hatayspor
 18/09/2023 Sivasspor vs MKE Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/09/2023 Erzurumspor FK vs Altay
 16/09/2023 Keçiörengücü vs Şanlıurfaspor
 16/09/2023 Kocaelispor vs Boluspor
 16/09/2023 Ümraniyespor vs Çorum FK
 17/09/2023 Giresunspor vs Manisa FK
 17/09/2023 Tuzlaspor vs Adanaspor
 17/09/2023 Gençlerbirliği vs Eyüpspor
 17/09/2023 Göztepe vs Bandırmaspor
 18/09/2023 Sakaryaspor vs Bodrumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/09/2023 Ankaraspor vs Bucaspor 1928
 16/09/2023 Altınordu vs Ankara Demirspor
 16/09/2023 Nazilli Belediyespor vs Bursaspor
 16/09/2023 Esenler Erokspor vs 1461 Trabzon FK
 16/09/2023 Karacabey Belediye Spor vs Adıyaman FK
 17/09/2023 Diyarbekir Spor vs Kırklarelispor
 17/09/2023 Van Spor FK vs Kırşehir Futbol SK
 17/09/2023 Hes İlaç Afyonspor vs Zonguldak Kömürspor
 17/09/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Serik Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/09/2023 K.Çekmece Sinopspor vs Malatya Arguvanspor
 17/09/2023 Kepezspor FAŞ vs Kırıkkalegücü FK
 17/09/2023 Talasgücü Belediyespor vs Mardin 1969 Spor
 17/09/2023 Edirnespor vs Aliağa Futbol A.Ş.
 17/09/2023 İnegöl Kafkas GK vs Gümüşhanespor
 17/09/2023 Karabük İdmanyurdu Spor vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 17/09/2023 52 Orduspor FK vs Tarsus İdman Yurdu
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI